Tanzanya eski kay açlardan oluşan geniş bir yayladır, yer yer çöküntü hendeği (Rift Valley) kırıkları görülür, özellikle Zaire ve Zambiya sınırlarında dar ve uzun göller (Tanganyika ve Malavi [eski Nyassa] gölleri) yer alır. Kuzeyde Victoria gölü, Doğu Afrika'da eski birer İngiliz sömürgesi olan Uganda, Kenya, Tanganyika için bir iç deniz görevi yapar, 5 895 m yüksekliğindeki Kilimancaro dağı Kenya sınırında görkemli bir biçimde yükselir.


Malavi gölünden kuzeydoğu kıyısına kadar Tanzanya'yı kateden volkanik sıradağlar ulaşım için bir engel oluşturur, musonların ülkeye sızmasını önler ve güneydoğu bölgelerinin kuraklığını artırır.

Zengibar ve Pemba adaları, bir kırıkla (ya da fay) kıtadan ayrılan yükselmiş (en yüksek nokta: 216 m) iki mercan resifidir; burada yağışlar boldur, ama verimli topraklar çok azdır.

Tanzanya'nın Coğrafi ÖzellikleriTanzanya'nın kıta kesimindeyse. kuzeydeki ve batıdaki çok yoğun yerleşim merkezleri pek elverişli olmayan güneybatıyla karşıtladır. Kıyı şeridinde yağışlar oldukça düzenlidir. Rialar sayesinde barınmaya elverişli hale gelen bu kıyılar, resiflerle engebeli bir görünüm kazanmışlardır. Eskiçağ'dan başlayarak, haliçlerde yer alan limanlar, Afrika ve Hindistan arasında bağlantı kurmak için muson rüzgarlarının almaşık düzeninden yararlanan gemicilerin uğrak yeri olmuştur. İranlılar. Araplar, Portekizliler, Almanlar, İngilizler bu kıyılarda sırayla birbirlerini izlediler. Günümüzde üç yerleşme merkezi Tanga, Darüsselam ve Mtwara çevresinde yer alır. Darüsselam 1891'den sonra Almanlar tarafından başkent olarak seçilmesi sayesinde gelişmiştir. Yönetimsel ve siyasal işlevlerinin yanı sıra Asya kökenli kalabalık nüfusu sayesinde önemli bir ticaret işlevi de üstlenen Darüsselam aynı zamanda sanayi alanında belirli bir rol oynar. Malavi Gölü ile Tanga arasında güneybatı/kuzeydoğu doğrultusunda uzanan ve 2 000 m'yi aşan yüksek engebeli bir dağ sırtı, ulaşılması daha güç olan ve 500 mm'nin altında yağış alan İç Tanzanya'yı öbür kesimlerden ayırır. Bu kesimde elverişsiz koşullardan ötürü , nüfus yoğunluğu çok düşüktür.