Eskiden Takvimler Nasıldı?

Zamanın, az ya da çok uzun dönemler halinde, toplumsal yaşamın gereksinimlerine ve genellikle doğal özellikle de gök bilimsel olaylara uygun olarak bölümlenmesi ya da bölünmesi.

365 gün 1/4'lük Güneş yılını bulanlar Mısırlılardır. Mısırlılar, İ.Ö. V. binden sonra, yılı her biri 30 günden oluşan 12 aya bölmeye başladılar, ayrıca 5 artık günü (epagomendi) de hesaba katıyorlardı. Mısırlılar, gökbilimciler tarafından "kararsız" ya da "sabit olmayan" yıl diye adlandırılan yıllarının, yaklaşık 6 saat daha kısa olduğunu, kuşkusuz 1460 yıl sonunda Sirius'un doğusuyla beliren yeni yılın, resmi yılın 1. günüyle yeniden çakıştığını da bilmekteydiler. Hatta bu dönemi Sirius'un Mısır dilindeki adı olan Sothis'ten esinlenerek adlandırmışlardır.


Yahudilerin, almaşık olarak 29 ve 30 gün çeken 12 aya ayrılmış 354 günden oluşan ve yaklaşık her üç yılda
bir, bir artık ayı olan bir ay-gün takvimleri vardı. Günümüzde bu avları belirten adlar Babil'deki tutsaklık dönemine dayanır: Tişri, Marçeşvan, Kislev, Tebet, Sebat, Adar, Nisan, İyar, Sivan, Tammuz, Ab, Elul.

Babil yılı, Eski Mısır yılı gibi günlük bir kararsız yıldı: 30'ar günlük 12 aydan meydana geliyordu ve buna 5 tamamlayıcı gün ekleniyordu. Perslerin yılı da. 365 günlük bir kararsız yıldı (5 ek günü vardı): ayın günleri bir sayı yerine bir adla belirtilmişti.

Daha başka uygarlıkların da bu "ay ya da gün" sorunu ve artıklık sorunu konusunda bilgileri vardı. Bu arada Hintlilerin, 12 aya bölünmüş 365 gün 6 saat 12 dk 30 saniyeden oluşan bir gökbilim (astronomik) yılının olduğunu da kısaca belirtmek gerekir. Hintlilerin ayrıca 365 günlük sivil bir yıllan da vardı; söz konusu yıl, 50 yıllık bir çevrim oluşturan bir artıklık dizgesinden meydana geliyordu ve büyük yılın içindeki her yıl özel bir ad taşıyordu.

Çinlilerin 29 ve 30 günlük aylardan oluşan bir Ay yılı vardı ve artıklık dizgeleri, 19 yıllık bir dönem içinde yedi kez tam bir ay eklenmesi
ne dayanıyordu.

Atinalılardaysa yıl 12 Av ayına bölünmüştü. Ayın ilk günü, yeni ayın akşam ilk kez görüldüğü gündü; buna göre, dolunay, yalnızca yaklaşık olarak ay ortasını belirtiyordu. Ay ayı yaklaşık 29 gün ve 13 saatten oluştuğundan, aylara iki yılda bir 30 ya da 29 günlük artık bir ay eklemek gerekiyordu. Böylece, normal yılda 354 gün. Embolismalis yılındaysa 384 ya da 383 gün vardı. Bu embolismalis yılındaysa 7,5 gün daha uzundu; söz konusu hatayı gidermek içi zaman zaman artık av ortadan kaldırılıyordu. Her Attike ayı, 3 on güne bölünmüştü.