Bağışıklık Ne Demektir?

Organizmaların mikroplara (virüsler ve bakteriler) ve genel olarak organizmaya yabancı bütün moleküllere karşı doğal korunma olanaklarını inceleyen bilim dalı. Canlıların yaşamlarını sürdürmelerinde, bağışıklık vazgeçilmez bir rol oynar. Bağışıklıkbilim bağımsız bir bilim dalıdır; kendine özgü inceleme yöntemleri vardır ve mikrobiyoloji, biyokimya, genetik, hücre bilim gibi biyolojinin çok sayıda dalıyla sıkı ilişkiler içindedir.


Geniş anlamda bağışıklıkbilim alerji tepkilerini, anafilaksi şoklarını,doku reddi ve kan aktarımından doğan sorunları inceler.