Kapı şehri manasına gelen Gürcü dilinde kullanılan "karis, kari, kalaki" kelimelerinden "gelmiştir.Diğer bir rivayete göre Karsak halkı şehre Kars ismini vermiştir.