Şevki Bey Kimdir?

Türk bestecisidir. İstanbul'da 1860 yılında doğmuş ve yine İstanbul'da 1891 yılında vefat etmiştir.


Küçük yaşta. Ticaret ve Nafıa Nezareti katiplerinden Necmettin Bey'den müzik dersleri almaya başlayan Şevki Bey ortaokulu bitirince Mızıkai Hümayun'a girdi ve Hacı Arif Bey'in öğrencisi oldu. Saray protokolundan sıkılınca görevinden istifa ederek Rüsumat Nezareti'ne (Gümrük) kâtip olarak girdi. Son derece "rint" bir yaşam sürdü ve içkiye olan düşkünlüğü nedeniyle genç yaşta öldü.Ağabeyi Tarakçı Servet Efendi de birkaç şarkı besteledi ama hiçbir zaman Şevki Bey kadar ünlü olamadı.


BESTECİLİĞİ
Kısa ömrünün on yılında bestecilik yapan Şevki Bey, bu süre içinde 1000'den fazla şarkı besteledi. Ancak nota bilmeyişi. nota bilenler tarafından da hemen yazılmayışı birçok şarkısının (elde bulunanlardan fazlasının) kaybolmasına neden oldu. Günümüzde elde bulunan şarkılarının sayısı 265-270 kadardır. Şevki Bey. Hacı Arif Bey okulunun başarılı bir temsilcisi olmakla birlikte, besteciliği bazı araştırmacıların belirttiği gibi "deha" derecesinde değildir. Bazı şarkıları her yönleriyle büyük müzik değeri taşırlarken, bazı şarkıları da tekdüze üslubunun yapıtları olmaktan ileri gitmemişlerdir. Ama insan ruhuna seslenen, duyarlı, hüzünlü, lirik ve bir o kadar da içten olan şarkıları Şevki Bey'in değerli bir besteci olarak Türk müzik tarihine geçmesinde yeterli olmuştur.