Şaşılık Çeşitleri

İki gözden birinin görüntü tespit ekseni saptığında ortaya çıkan, görme ekseninin aynı doğrultuya yönelme bozukluğu.

ŞAŞILIKLAR

Aynı keskinlikteki gözlerin ikisi birden sapmaya uğramışsa, şaşılık çift yanlıdır. Bunun karşıtı olarak, tek yanlı bir şaşılığa (sağ ya da sol gözde) sabitleşmiş şaşılık denir. Göz, burun tarafına sapıyorsa, şaşılık yakınsak, şakak tarafına kayıyorsa, ıraksak olarak adlandırılır.

Şaşılık ayrıca yatay ya da dikeyde olabilir. Nedeni açısından şaşılık felçli ya da felçsiz biçimde belirebilir. Felçli şaşılık, gözün hareket kaslarından bir ya da birkaçının felç olmasına bağlıdır. Bu, iki gözün birlikte hareket ettiği bir şaşılık değildir, yani felçli kasın karşıt yönüne doğru olan sapma açısı, bakışın durumuna göre değişir. Gözün hareket sinirinin felci, ıraksak bir şaşılığa, dış hareket sinirinin felciyse yakınsak bir şaşılığa yol açar.Bu felçlerin kökeninde, kafa tabanı ya da şakak kemiğinin kaya parçası kırıkları, damarsal hastalıklar, beyin urları ya da bir beyin zarı iltihabı (menenjit) bulunur.


ÇOCUKLUK DÖNEMİ ŞAŞILIKLARI

Felçsiz şaşılık ya da gerçek şaşılık, iki gözün birlikte hareket ettiği şaşılık durumudur. Yani, çeşitli bakış konumlarında sapma hep aynıdır ya da birbirine yakındır. Çocukta daha çok bu tür şaşılık gözlenir. Bazen şaşılık bir ura, doğuştan bir katarakta, anatomiyle ilgili bir oluşum bozukluğuna ya da anormalliğe veya iki gözden birini tutan miyopluk, hipermetropluk, astigmatlığa bağlıdır. Ama bazen de şaşılık bir göz tembelliği (ambliyopi) sonucunda ortaya çıkar: Kötü gören göz "döner". Çocuk, görmede aynı anda iki gözünü birden kullanmaz. Çift görüntü görmektense, bir gözünü kullanmayarak ikinci görüntüyü siler. Bu durumlarda tedavi yöntemleri, erkenden görme eksenlerini düzgün olarak merkezleştirme çalışmalarına (ortoptik tedavi: İyi gören gözün kapatılması, düzeltici mercek ya da prizmalar kullanılması, vb.), gözleri eğitmeye dayanır. Cerrahi girişimlere: ancak çocuk iki gözüyle görmeye alıştıktan sonra başvurulur.