Frank prensi ve başmabeyincisi (689'a doğru, 741'de vefat etti).

Pepin de Herstal'in nikâhsız eşi Alpaide'den olan oğlu ŞarlMartel(Charles Martel) Pepin'in 714'te ölmesi üstüne, onun nikâhlı karısı Plectrude tarafından hapse attırıldı. Plectrude, meşru oğlu öldüğü için, Austrasia ve Neustria'nın yönetimini henüz altı yaşındayken üstlenmek zorunda kalan torunu Theodoald'ın vasisi oldu. Yönetimin zayıflığından yararlanan Frieslandlılar ve Neustrialılar başkaldırarak Austrasia'nın Frank Krallığı üstündeki egemenliğini tehdit ettiler. Bunalım Plectrude'ün yönetimden uzaklaşmasına neden oldu. 715'te özgürlüğüne yeniden kavuşan Şarl Martel. Austrasia sarayının başmabeyincisi ilan edildi.


Plectrude u saf dışı ettikten sonra, Neustria'yı ele geçiren Şarl Martel, 721'de kendisine çok bağlı olan çocuk yaştaki IV. Thierry'i (713-737) kral olarak tahta çıkardı. Daha sonra saldırıya geçerek Doğu Almanya'da Frieslandlılar, Saksonlar ve Bavyeralılara karşı bir dizi sefer düzenleyen Şarl Martel, Alman dukalığını ortadan kaldırdı. Galya'nın güneyinde, Akitanya ve Provence'ı Frankların etki alanına almaya girişti. 731'de Berry'de dük Eudes'e karşı giriştiği müdahale, İspanya Müslümanlarının istilasını başlattı. Emevi devletinin İspanya valisi Abddurrahman el-Gafiki'ye karşı ayaklanan İspanya'nın kuzeyindeki bir Berberi reisle birleşen Eudes, Abddurrahman el-Gafiki'nin, isyanı kolayca bastırarak, Pireneler'i aşması ve Akitanya'yı yağmalaması üstüne, Şarl Martel'den yardım istedi. O sırada Poitiers ile Tours arasında Müslümanlarla çarpışmakta olan (732) Şarl Martel savaşı kazandı. Bundan sonra Akitanya üstünde Frankların gücünü yeniden kuran Şarl Martel, Müslümanlarla birleşmiş olan yerel aristokrasiye gücünü göstermek için Provence'a yöneldi.


Öbür çarpışmalarında olduğu gibi Poitiers'de de inanç savunuculuğu yapmayan Şarl Martel, sınırlarını korumaya ve Loire'ın güneyindeki bölgelerde Frank egemenliğini yeniden kurmaya çalıştı. Yaşamının sonuna doğru, sarayına çekildi ve tahtı oğulları Carloman ve Kısa Pepin arasında bölüştürdü.