Bitkilerin örtü dokuları üzerinde bulunan açıklıklar. Özellikle yaprakların üstünü örten epiderma üzerinde çok sık gözenek vardır. Gözenekler açılıp, kapanma özelliğine sahiptirler. Gözeneklerin yapısında karşılıklı iri iki fasulye biçiminde gözenek hücreleri bulunur. Aralarında da gözenek açıklığı yeralır. Altında gözenek boşluğu vardır. Gözenek hücreleri su dolunca gerilir ve açılır. Böylece bitki dışarıya terleme ile su verir.


Bitkilerde Gözenek

Bitki su kaybedince gözenek hücreleri de su kaybedeceğinden pörsür ve gözenek açıklığını kapatır ve terleme durur. Gözenekler terleme yanında oksijen ve karbondioksit alışverişini de sağlar.