Eski Mısır'da kağıt yapımında kullanılan bir saz. Eskiden Yukarı Nil kıyılarında Ortadoğu ve Habeşistan'da yetişirdi. Romalılar ve Araplar, bu bitkiyi Sicilya'da da yetiştirmişlerdir. Bugün ise sadece İtalya'da ve Uganda dolaylarında yetişmektedir. Koyu yeşil olan papirüs, yıl boyu yapraklarını dökmeyen bir bitkidir.


Sert, üç köşeli gövdesi, 3 m'yi geçer. Eski Mısırlılar, üzerine yazı yazmak için kullandıkları papirüs tabaklarını meydana getirmek için, bitkinin gövdesini uzunlamasına şeritlere bölerlerdi. Daha sonra, bu şeritlerin üzerine yatay şekiller yerleştirir ve çeşitli işlemlerden sonra bunları birbirine yapıştırırlardı. Papirüs yazı yazmaya çok elverişli bir maddeydi. Çünkü ayrı ayrı parçalar halindeki papirüs, gerektiği zaman uç uca eklenebiliyor; uzunluğu, metne bağlı olarak 10,20, hatta 40'm'yi bulabiliyordu. Yapılması, parşömenden çok daha ucuza mal olduğu için, papirüs edebi yazılardan resmi yazışmalara kadar çeşitli alanlarda kullanılmıştır.


Papirüs, VIII. yüzyıla kadar Batı Avrupa'da da kullanılmıştır. Bu tarihten sonra, İslam fetihleri sonucu, papirüs ticareti kesilmiştir. Papirüs kolayca yırtılabilen ve nemli iklimlere uzun zaman dayanamayan bir madde olduğu halde, Akdeniz ülkeleri ve Ortadoğu gibi iklimin kuru ve toprağın yer yer kumla örtülü olduğu bölgelerde, bu tesirlerden korunabilen birçok papirüs günümüze ulaşmıştır. Paris Milli Kitaplığı'ndaki en eski tarihli papirüsler, M.ö. 2500-2000 yıllarından kalmadır.


Papirüs tomarları (özellikle Mısır'da), mezarlardan, kavanoz ve küplerle, kitaplıklara kadar çeşitli yerlerde bulunmuştur. 1752 yılında, Herculaneum'da 1800 tomarlık bir papirüs koleksiyonu bulunmuştur. Bu koleksiyon, halen Napoli'dedir. Eski papirüsleri inceleyen ilim dalına papiroloji adı verilmiş ve bu ilim dalı, paleografinin (eski yazıları inceleme ilmi) önemli dallarından biri olmuştur.