Psikolojide Ölçme

Bir bütünlülük içinde ele alınan birimden kaç tane olduğunu göstermektir. Sınıfın boyu 20 metredir derken sınıfın boyunun 20 tane metreye eşit olduğunu ifade etmiş oluruz. Ölçme ve teknikleri istatistiğin konusu içerisine girdiği halde psikolojide de kullanılır. Puan dağılımlarının ölçülmesi, normallik ve anormalliklerin belirlenmesi, zeka testlerinin ölçülmesi, ölçme teknikleri
ne göre yapılır. Bir sınav sonucunda puanların dağılımını yaparak (aritmetik ortalama, medyan mod) merKezı temayülleri belirlenir.


Ölçme sonucunda istatistik grafiklerden yararlanarak konuların daha kolay ve gerçekçi olarak açıklanması sağlanır. Bu sınıf çalışkan bir,sınıftır demekle, bu sınıfın % 90ı başarılıdır elemek arasında fark vardır.