Osmanlılar'la Akkoyunlular arasında yapılan meydan savaşı. Uzun Hasanın oğlu Yusulça Mirza komutasındaki Akkoyunlu ordusu Orta Anadolu'daki Osmanlı topraklarına girerek, Sivas ve Tokat'ı yağmaladıktan sonra eski Karaman ülkelerine geçti. Kayseri yakınlarından geçerek Konya'ya yaklaşmaya başladı. Gedik Ahmed Paşa. Yusufça Mirza'ya yenildi ve Konya'ya çekildi.


Bu sırada II. Mehmed'in (Fatih) şehzadesi Mustafa'nın, üzerine yürüdüğünü öğrenen Mirza, güneye indi. Beyşehir gölünün doğusunda Kıreli mevkiinde iki ordu karşı karşıya geldi. 18 Ağustos 1472 günü yapılan Kıreli denilen yerdeki meydan savaşında şehzade Mustafa, Akkoyunlu ordusunu yendi. Başkumandan Yusufça Mirza, kardeşleri Zeynel ve Ömer Mirzalar'la beraber esir düştü ve İstanbul'a şevkedildi. Uzun Hasan fidye ödeyerek oğullarını esaretten kurtardı. Bu olaydan bir yıl sonra II. Mehmed (Fatih). 11 Nisan 1473'te Iran üzerine hareket etti. İki ordu, Otlukbeli denilen yerde karşı karşıya geldiler. Osmanlı ordusu 5 kolorduya ayrılmıştı. Merkezdeki kolorduya padişah, sağ cenahtaki kolorduya Şehzade Bayezid, sol cenahtakine Şehzade Muştala kumanda ediyor, diğer iki kolordu geride bulunuyordu. Şehzade Bayezid'in yanında Gedik Ahmed Paşa, Şehzade Mustafa'nın yanında da Anadolu beylerbeyi Davud Paşa vardı. Şehzade Mustafa'nın Uzun Hasan komutasındaki Akkoyunlu ordusunun sol cenahını dağıtması Osmanlılar için zafer işareti sayıldı. Saldırıya geçen Şehzade Bayezid, savaşın 8. ve sonuncu saatinde, bütün cenahları çözülmek üzere bulunan Akkoyunlu ordusuna kesin darbeyi indirdi. Şehzade Bayezid, Uzun Hasan Bey'in otağına kadar ilerledi. Akkoyunlu hükümdarı kaçarak canını kurtarabildi.


Osmanlı Devleti'nin Timur'dan beri karşılaştığı bu en büyük tehlikenin atlatılmasından sonra Şarkî Karahisar Osmanlı topraklarına katılmıştır. Otlukbeli'nden sonra Toroslar'a ve Fırat'a kadar olan sahalarda Osmanlı hâkimiyeti kesinleşmiş, Sultan I Bayezid (Yıldırım) devrindeki sınırlara erişilmiştir.