Okyanus Asitlenmesi Nedir?


okyanus asitlenmesi


Okyanus asitlenmesi, okyanusların atmosferden antropojenik karbon dioksit emmesi sebebiyle pH'ının düşmesi yani asitlenmesidir. 1751'den 1994'e kadar okyanus pH'ının 8.179'dan 8.104'e düştüğü hesaplanmaktadır