Ekosistem Yaklaşımı Nedir?

Ekosistem yaklaşımı, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 5. Taraflar Konferansı V/6 No'lu kararı, Ek-A, Bölüm 1'de "arazi, su ve canlı kaynakların entegre yönetimi için koruma ve sürdürülebilir kullanımı hakkaniyetli bir şekilde teşvik eden bir strateji" olarak tanımlanmıştır. Ekosistem yaklaşımı sürdürülebilir yönetimin en temel ilkelerinden biridir.