Bir elementin değişik değerli oksitleri birleşince bileşik oksit meydana gelir.

Manyetik demir oksit (F3O4 = Fe2O3 .FeO)minyum, (Pb3O4 = PbO.PbO2) bileşik oksittir. Bu oksitler kimyasal reaksiyonlarda iki ayrı madde gibi davranırlar.


Fe3CM + 8 HCI --> Fe Cl2 + 2 FeC3+ 4 H2O