Bu kalıp gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz, önceden kararlaştırdığımız, hatta bunun için bazı hazırlıklar yapmış- olduğumuz eylemleri anlatmak için kullanılır.

My father has bought some paint; he is going to paint the walls.
Babam biraz boya aldı; duvarları boyayacak.

Herhangi bir olayın olacağını kesin olarak belirten işaretler varsa ve bundan sonuç çıkarabiliyorsak, bu durumu anlatmak için be going to kullanılır.

it is going to rain; look at those clouds!
Yağmur yağacak; şu bulutlara bak!

İkinci tekil ve çoğul (you) şahıslarda hayret ifade eden bir soru ya da bildiri için de kullanılır.

Are you going to kiss her?
Yoksa onu öpecek misin?

DİKKAT: BE GOING TO kalıbı bir kimsenin niyeti söz konusu değilse kullanılmaz.

You will get only what I give you.
Yalnızca ben ne verirsem onu alacaksın.

Böyle bir cümlede will yerine be going to kullanılmaz, çünkü söz konusu kişinin alacağı şey onun kendi niyetiyle ilgili değildir.

Cümle Yapısı

BE fiili özneye uygun olarak am - are - is biçimlerini alır. Going to hiçbir değişikliğe uğramaz, ama to'dan sonra gelecek temel fiilin YALIN olmalıdır.

Olumlu Cümle: Özne + Be Goıng To + Fiil (Yalın)