Atmosfer 5 ana katmandan oluşmaktadır ve bu katmanların isimleri şunlardır;

Troposfer

Stratosfer

Mezosfer

Termosfer

Ekzosfer

Troposfer, ilk katmandır ve kalınlığı 9 ile 12 km arasında değişmektedir. Troposfer tabakasının alt kısmı yer yürüzü sıcaklığa çok yakın iken en üst kısmı -56 oC kadar düşmektedir.

Stratosfer, Troposfer katmanından sonra gelen katmandır. Kalınlığı 11-25 km arasında değişir. Stratosfer tabakasının sıcaklığı -55 ile -3 oC arasında değişmektedir.

Mezosfer tabakası 30 km yakın bir kalınlığa sahiptir ve sıcaklığı -90 oC ile -100 oC arasında değişmektedir.

Termosfer tabakasının kalınlığı 400 km bulmaktadır ve sıcaklığı 200 oC ile 1600 oC arasında değişmektedir.

Ekzosfer, atmosferin son katmanıdır. Üst sınırı bilinmemekle birlikte yerde 10.000 km olarak kabul edilmiştir.