Beni Salim Mescidi

Hazrecliler'in bir dalı olan Beni Salimlerin inşa ettikleri Mescid hakkındaki bilgilere, ilk kaynakların, Hz. Peygamber'in hicretine tahsis ettikleri sayfalarda rastlıyoruz. Bu bilgilere göre, Hz. Peygamber pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günlerini Küba'da geçirdikten sonra, cuma günü Medine'ye hareket eder; Kubâ ile Medine arasındaki Beni Sâlimler'in arazisine gelince cuma vakti girer; bunun üzerine Hz. Peygamber, Ramına adlı bir vadide, Beni Salimlerin mescidinde, yanındaki yüz kadar müslüman ile cuma namazını kılar. Hz. Peygamber'in kıldığı bu namaz, O'nun kıldığı ilk cuma namazı olmaktadır.


Beni Salim Mescidi, Hz. Peygamber'in buraya varışından çok önceleri mi inşa edilmişti, yoksa Hz. Peygamber'in cuma kıldırdığı yerde, Beni Salimler tararından daha sonra mı yapılmıştır? Bu soruya cevap vermek için, kaynaklarm bu hususla ilgili ifadelerini kaydetmek faydalı olacaktır.

"Hz. Peygamber cumayı Ramına adındaki vadide bulunan mescidde kıldırdı."

"Beni Salim Mescidi'ne gelince, Hz. Peygamber, beraberindeki müslümanlara cuma namazını kıldırdı."

"Hz. Peygamber, Benî Salimlerin bina etmiş oldukları mescidde, cuma namazını kıldırdı."

"Hz. Peygamber, Benî Salimlerde, bir vadi içinde cumayı kıldırdı; o gün onlar bir mescid bina etmişlerdi."

Bu ifadeler, özellikle Belâzurî'ninki, Benî Salimlerin daha önce burada bir mescid bina etmiş olduklarını göstermekle beraber, aynı ifadeler ile mescidin mahallinin kastedilmiş olması ve dolayısıyla, Hz. Peygamber'in cuma kıldırmış olduğu yerde, Benî Salimlerin, bu mescidi bir müddet sonra inşa etmiş olmaları da muhtemeldir.

Benî Salim Mescidi, Atike mescidi, Cuma mescidi ve Vadi mescidi adlarıyla da anılmaktadır