İnsan Haklarını Koruma İle İlgili Anlaşmalar Nelerdir?


  • Birleşmiş Milletler, Kadınların Siyasi Haklarına İlişkin Sözleşme 20 Aralık 1952]
  • Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi 20 Kasım 1959
  • Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi 18 Ekim 1961
  • Afrika İnsan ve Halklarının Halkları Şartı 26 Haziran 1981
  • Birleşmiş Milletler, Yargı Bağımsızlığına Dair Temel Prensipler 29 Kasım 1985