İnsan hakları konusunda tüm dünyada çalışmalar yapan uluslsr arası toplumsal örgütler:

Uluslararası AF Örgütü (Amnesty International)

Uluslararası Hukukçular Komisyonu (International Commission of Jurists)

Uluslararası PEN Kulubü (Poets, Essayist, Novelists)

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (International Committee of the Red Cross)

İnsan Hakları İçin Uluslararası Birlik (International League of the Rights of Man)