Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 1. Maddesi Nedir?

Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.