İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu, KARLUKlardır.

2.Göktürk Devleti'nin yıkılmasında etkili olan Karluklar, Araplar ile Çinliler arasında 751 yılında yapılan Talas Savaşı'nda önemli bir rol oynamıştır. Savaşta Arap tarafında yer alan Karluklar, Çinlilerin yenilmesinde etkili olmuştur.

Talas Savaşı sırasında henüz Müslüman olmayan bu Türk boyu, Orta Asya'nın Türk hakimiyeti altında kalmasında etkili olmuş ve savaş sonrası İslamiyeti kabul eden ilk Türk Boyu olmuştur.

İslamiyeti kabul eden ilk Türk İslam devleti olan Karahanlıların da temelini oluşturmuşlardır.