Eğitimde Yaklaşım Nasıl Nasıl Olmalı?


Eğitimde dikkat edilmesi gereken olgular şöyle sıralanabilir.

öğrencinin gelişimsel düzeyinin,

öğrenim ortamının etkisinin,

aktarılmak istenen bilgi yapısının,

Öğrenim Teorilerinin etkisinin,

Eğitim Teorilerinin etkisinin,

göz önünde bulundurulmasıdır. Bu bağlamda eğitim üzerine konuşulurken

  • okul öncesi eğitim, genel eğitim, meslek eğitimi, hayat boyu öğrenim
  • bireysel eğitim, gurup eğitimi, programli eğitim, bilgisayar destekli eğitim, uzaktan eğitim
  • çocuk eğitimi, gelişkin eğitimi, özürlü eğitimi, üstün yetenekli eğitimi
  • kavram eğitimi, beceri eğitimi

kavramlarını kullanarak hangi olgudan bahsettiğimizi belirtmeliyiz. Eğitim üzerine fikir oluştururken bu tanımlara dikkat edilmediğinde hatalar oluşmaktadır