Yabancıların Atatürk Hakkında Düşünceleri

Atatürk, ulusal bağımsızlığın elde edilmesi amacıyla Anadolu halkını biraraya getiren. Tarihte eşi olmayan bir eseri kafasında tasarlayan ve gerçekleştiren bir devlet kurucusudur." Edouard Herriot- Fransa Başbakanı

Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk Devriminin dört temel amacı vardır. Birincisi; kadınları özgürleştirmek ve onlara sınırlamasız bütün meslek dallarında kariyer yapma imkanı sağlamak, ikincisi; ülkeyi laikleştirmek ve bütün dinlerin inananlarının ülkede eşit haklara sahip olmalarını sağlamak, üçüncüsü; ülkeyi medeni dünyadan ayıran diğerlerine alay ve bir eğlence sebebi veren dış tesirleri Türkiye'den ve Türk ulusundan atmak ve sonuncusu ise; tarımsal reformu gerçekleştirerek tarımı Cumhuriyet'in temel endüstri kolu haline getirmektir. Sir Percy Loraine- İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi


Atatürk, tarih de ülkesini kurtaran, daha doğru bir deyişle ona yeniden can veren, dirilten, büyük adam olarak bilinecektir. Fransız Türkoloğu Louis Bazin

Büyük Türk kahramanı Mustafa Kemal, herşeyin kaybedilmiş gibi göründüğü bir anda duruma el koymuştu; öyle ki Sevres'le öldüğünü zannedilen Türkiye'yi başa geçtiği andan itibaren, yaşamasını sağlayan liderdir. Claude Farrere

Avrupalıların, Türklerin topraklarını ve mirasını paylaşmak istediği bir sırada, Türk ulusu, Mustafa Kemal'in önderliğinde yüzyıllarca süren uyuşukluk ve ihmal döneminden sonra birden bire yaratıcı gücünü gösterdi. Avrupa'nın değişiklik yapmak konusunda yeteneksiz kabul ettiği, felç olmuş bir ulus birdenbire yürümeye başladı. Türkiye'de, 1923- 1929 arasında, Osmanlı İmparatorluğu'nun beş yüzyılda yapamadığı bir çok reform gerçekleştirildi. Yeni Türkiye'nin bu dönemde yönetimde, hukukta, eğitimde, sosyal yaşamda, sanatta, ekonomide yaptığı önemli atılımlarda genel eğilimin değiştirmek, iyileştirmek ve teknikleştirmek" olduğunu ve Mustafa Kemal'in yönetimindeki Türk Devrimi'nin sadece genişlik değil derinlik açısından da göz kamaştırdığını, dolayısıyla bu devrimin aynı zamanda siyasal, sosyal, ekonomik ve manevi bir devrimdir. Mustafa Kemal'in önderliğindeki devrimler, bin yıllık kanunların tozuyla yavaş yavaş havasızlıktan boğulan, harabe haline gelmiş medreselerin ortasında ölüme terk edilmiş bir ulusa, Avrupa tarzı bir düzenlemeyle, yeni bir anlam, yaşamdan zevk alma duygusu kazandırdı. Padişahın ve Bab-ı Ali'nin ihaneti karşısında vicdanı isyan eden, Mayıs 1919'da Osmanlı İmparatorluğu'nun yerine yeni bir ulusal Türk devleti kurmak üzere Samsun'a çıkan, askeri başarıların yanı sıra siyasal devrimin, sosyal reformların hepsi tamamen Mustafa Kemal'in eseridir. Her alanda ve en tehlikeli durumlarda izlenecek yolu çizen, uygulanacak yönteme karar veren ve uygulamayı yöneten, her seferinde O olmuştur. Paul Genziton- Le Temps gazetesi muhabiri

Atatürk, Türkiye'nin kaderini değiştiren adamdır. O'nun dış görünüşünde göze çarpan başlıca özelliği aşikar sert mizacı ve kusursuz dış görünüşü idi. keskin yüz hatları, delip-geçici mavi gözleri, çatık kaşları, belirgin yüz çizgileri, genellikle cesur ve oldukça sert ifadeli yüzü, her jest hareketinde hatta hareketsiz olduğu zamanlarda dahi onun ateşli kişiliği hemen her bakışta görülürdü. Onun aklı ve vücudu her an harekete hazır olduğu izlenimini verirdi. Cumhurbaşkanı olduktan sonra ordunun geçit töreni dışında -ki eskisi kadar görkemli idi- asla askeri üniformasını giymedi. İpek kumaşdan şapkası ve Kurtuluş Savaşı'na ait bir madalya dışında daima sade ancak bir o kadar kusursuz kıyafetler giyerdi. Sir Percy Loraine- İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi

Atatürk Devrimleri, gözüpek bir grup tarafından halkın önemli bir bölümünün de onayıyla hazırlanmıştır, ancak Türkiye'de gerçekleştirilen devrimlerin müthiş bir adamın eseridir. Yakın çalışma arkadaşlarının yardım ve desteğini almış olan Atatürk'ün başarısının esas temelini, Türk halkının O'na duyduğu güven ve hayranlık oluştmaktadır. Puissance d'Occident" (Yeni Türkiye: Bir Batı Devleti)7

Bu adam, hayatı boyunca doğru bildiklerini yapma konusunda tereddüde duşmedi asla korku yaşamadı. En zor anlarda bile korkmadı. Nasıl korkusuz yaşadıysa aynı şekilde korkusuzca öldü. Onun ölümünün büyük zaferine gölge düşüreceğine kesinlikle
inanmıyorum. O, halkının hayat standardını iyileştirdi. Onun halkına bıraktığı en kıymetli hediye ise, onurlu kıymetli bağımsızlık oldu. Ayrıca Loraine, Atatürk'ün dalkavuklardan nefret ettiğini ancak diyaloğa açık olma özelliğine sahiptir. Onun iletişim kurmakta kullandığı en sevdiği metot, kendisini, kabinesindeki üyeleri hatta diyalog kurmak istediği herkese uyguladığı psikolojik olduğu kadar da entellektüel olan sözlü sınavlardı. Bunlar araştırma sınavları idi. Onun verilen cevaba oldukça yakın birbirine bağlı sorularından, rahatlıkla meseleleri dikkatlice en küçük ayrıntısına kadar inceleyen bir kişilik yapısına sahip olduğunu anlaşılabilirdi. Üzerinde çok fazla düşündüğü uzun ifadeli meseleleri bazen hızla, arka arkaya soru bombardımanı olarak yöneltirdi. Bu arka arkaya gelen sorularına aniden ünlem ifadeli sözleriyle ara verir ve kaşlarını kaldırarak, buz mavisi gözleriyle içe isleyen, soğuk bir bakış fırlatırdı. Karşısındaki bu bakışın ne anlama geldiğini anlardı. Bunun anlamı, geveleme, Erkek erkeğe konuşuyoruz. Ne düşündüğünü
duymak istiyorum, demekti. Sir Percy Loraine- İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi

Mustafa Kemal'in kesinlikle diktatör değildir, tam tersine Meclis'ten ve bakanlardan destek alan bir anayasal başkan ve cumhuriyetçidir. O sadece halifeliği değil ömür boyu başkanlığı bile reddetmiştir. Edouard Heriot-Fransız başbakanı

Mustafa Kemal'in reformlarında başarı sağlamak için şiddete başvurmaya ihtiyacı yoktu, çünkü halkın üzerinde öylesine büyük bir etki ve saygınlığa sahipti ki, eski hükümdarların yüz yılda yapamadıkları değişiklikleri ülkesine kabul ettirmek için O'nun birkaç kelime söylemesi yeterliydi. Şayet Mustafa Kemal hep başarılı olduysa, bunun temel nedeni O'nun her zaman yurttaşlarının onayını almış olmasındandır. İşte halkından aldığı bu güçle O, kalkınma hamlesine daha demokratik bir yönde devam edebildi. Fakat bazı reformlarının büyük ölçüde başarı sağlamasına yardımcı olan bir başka unsur daha vardı: Türkiye'nin Asya'da kalan kısmı. Örneğin saltanatın kaldırılmasına ilişkin Meclis kararı İstanbul'da yoğun ve şiddetli tepkiler alırken, Anadolu halkı bunu söylenmeden, itirazsız kabul etmişti. Le Miraele Turc -Türk Mucizesi adlı kitabından

Atatürk'ün sahip olduğu karakter yapısının en önemli özelliklerinden biri gerçekçiliğidir. Loraine'e göre Atatürk bu özelliği sayesinde, kendisinin ve ulusunun gücünü doğru saptamış ve hedeflerini de bu doğrultuda belirlemiş, eylemleriyle ulusunu maceraya sürüklememiştir. Loraine, Atatürk'ün belirlediği hedeflerin hayallerden ve maceradan uzak, Türk ulusunun ihtiyaçlarından kaynaklandığını ve Onun bu ideallerini gerçekleştirirken halkının desteği ile büyük ve saygın bir mücadele verdiğini vurgulamaktadır. Sir Percy Loraine- İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi

Olaylar insanlarla açıklanır, insanlara yol gösteren ise olaylardır, savaşla yorulmuş, barışla uzuvları budanmış, işgallerle huzuru kaçmış uyumsuz bir imparatorluğun yerini, uyumlu (homojen) bir Türk ulusu almıştır. İşte bu ulusun dirilişi olağanüstü bir insanın, Mustafa Kemal Paşa'nın eseridir. Comte Charles de Chambrun - Fransa'nın Ankara Büyükelçisi

Türkiye, Avrupa'yı körü körüne taklit etmek yerine bu kıtadan ilerlemesine yardımcı olacak araçları, hatta ona karşı savunmasını sağlayacak silahları almak istemektedir. 1925'in sonunda Mustafa Kemal ülkesinin insanlarına Avrupa-i giyim- kuşamı kabul ettirdi. Kadınlardan çarşafa ve hareme veda etmelerini istedi. 1926 başında ise Türkiye'de Gregoryen takvimi ve 24 saat uygulamasını başlattı. Metre sistemi ve Latin alfabesine geçileceği yolunda sinyaller verildi. Gazi Türkiye'deki sosyal ve ekonomik yaşam koşullarının Batı'nınkilere eşit olmasını istemekte ve Türkiye'nin uygar uluslar birliğine kabul edilmesini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için bu eşitliğe güvenmektedir. Maurice Pernot, "La question turque" (Türk Sorunu)

Fırtinalar denizlerin üstünde koştu,
Hemen korkunç dalgalar estirip coştu,
Bütün engelleri yıktı, devirdi,
Ne korkuttu seni, ne yolundan çevirdi.
Çürük temellerden akim sen insanları, Sildin taassubu, yıkadın vicdanları,
Aydınlık vermek için aziz diyara,
Cehaleti öldürdün koydun mezara. Bulgar Şair-Atatürk için yazdığı şiir

Biz büyük bir insanla görüşmeye gitmiştik. Biz de ulusumuzu, O'nun ulusunu ulaştırdığı düzeye eriştirmeliyiz. Rıza Şah Pehlevi (İran Şahı)

Atatürk gibi bir önder önlerinde dururken Hind Müslümanları bugünkü durumlarına hâlâ razı olacaklar mı? Atatürk,İslâm toplulukları bakımından sislerin arasından ışıldayan ve yepyeni bir kaderin yolunu gösteren parlak bir yıldızdır. Muhammed Ali Cinnah (Pakistan Devlet Başkanı ve kurucusu)

Allah, Mustafa Kemal'e uzun ömürler versin. Yaptığı faydalı inkılâpların daha parlak ve aydınlatıcı olması temennimizdir. Öyle ki sadece Türkiye değil, bütün Şark da O'na temelli müteşekkir olsun. Indıa And The World Gazetesi Baş Yazısı

Ciddi anlaşmazlıklarla ayrılmış milletlere samimi yaklaşım yaratan Türkiye cumhuriyeti Cumhur başkanı Mustafa Kemal Paşa'dır. Bu nedenle 1934 yılında Yunan Hükümeti başkanı olarak ben, Türk-Yunan Paktı'nın imzası ile Yakın-Doğuda barışa doğru teni bir devir başlarken, Mustafa Kemal Paşa'yı Nobel Barış Ödülü için aday göstermekten şeref kazanırım. Yurtta sulh-cihanda sulh sözü bir insanlık idealidir. Venizelos (Yunan Başbakanı)

Bugün milenyumun hiç şüphe yoktur ki tek devlet adamı Mustafa Kemal ATATÜRK'tür. Çünkü O, yılın değil asrın lideri olabilmeyi başarmış tek liderdir. Bill Clinton

O'nu sizler layıkıyla takdir edemezsiniz. Büyüklüğünü gereği kadar ölçemezsiniz. O, yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar, bu yüceliği fark edemezler. Bu dağın azametini kavrayabilmek için O'na uzaklardan bakmak gerekir. Claude Farrere

ATATÜRK sağ olsaydı, dünyanın görüntüsü bugünden çok başka olurdu. Keşke sağ olsaydı da, biz o büyük adamın izinden gidebilseydik. Winston Chirchill

Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır. Franklin D.Roosevelt

Ben şimdiye kadar on beş hükümdar ve cumhurbaşkanı ile özel ve resmi konuşmalar yaptım. Bu geceki kadar ezildiğimi hatırlamıyorum. Mustafa Kemal'de büyük bir ruh kudretinin esrarı var. Sir Charles Townshend

ATATÜRK'ün askerlik tarafına hayret etmiyorum. Her meslekte deha sahibi insanlar vardır, buna şaşılmaz. Fakat İsviçre Medeni Kanunu'nu kabul etmek ve Türkiye'de yürürlüğe koymak! Bu adeta dehanın da üstünde bir şey. İşte buna hayranım! Edouard Herriot

Askerlik dehasıyla, insanlık idealini O'nun kadar nefsinde birleştirmiş bir adam tanımıyorum. Şu anda hiçbirinizi değil, büyük istidadı ile Mustafa Kemal'i görmek için neler vermezdim. General Douglas McArthur

Kahramanlıklarını göz önüne aldığımda, özetle diyebilirim ki, tarihte ülkesi için, Mustafa Kemal Atatürk'ten daha büyük işler başarmış hiç kimse yoktur. Tarquin Olivier

Mustafa Kemal sosyalist değil, fakat görülüyor ki iyi bir teşkilatçı, yüksek anlayışlı, ilerici ve iyi düşünceli, akıllı bir lider. Lenin

Mustafa Kemal; bir millet, bütün vasıtalarından mahrum edilse dahi, kendini kurtaracak vasıtaları yaratabileceğini ispat eden adamdır. Adolf Hitler

Atatürk, yalnızca tüm zamanların en iyi komutanlarından biri değil, aynı zamanda siyaset kuramının büyük filozoflarından biridir. Jorge Blanco

Villalta Atatürk, tarihin Türk ulusuna ve insanlığa bir armağanıdır. Klaus Liebe

Atatürk, bütün insanlık için gerçek bir onur simgesi. UNESCO