Kamu Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar?

Kamu yönetimi programı, devlet teşkilatının çeşitli kademelerinde ekonomik ve sosyal yönden gelişmelerinden sorumludurlar.

Diğer resmi ve özel kuruluşların yönetim birimlerinde yönetici olarak çalışan mezunlar kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde çalışılmasını sağlar, bu konuda diğer personeli denetler, kısaca yönetim biliminin ilkelerini çalıştığı kurumda uygular.

Bu alanda çalışmak isteyenlerin üstün bir genel akademik yeteneğe sahip, düşüncelerini yazılı ya da sözlü olarak ifade edebilen, sosyoloji, psikoloji, mantık, felsefe ve tarihe meraklı ve bu alanlarda iyi yetişmiş olması gerekir. Ayrıca, halkla ve üst makamlarla devamlı etkileşim halinde çalışan yöneticilerin sağlam bir mantığa, inandırma gücüne, insan davranışlarını algılama yeteneklerine sahip olması beklenir.


Üniversitelerin kamu yönetimini bitirenler bu dalda "Lisans Diploması" almaya hak kazanırlar ve çalıştıkları kurumda pozisyonlarına göre "Kaymakam", "Müfettiş", "Yönetici" gibi ünvanlar alırlar.

Kamu yönetimi mezunları başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere bakanlıkların tümünde idari görevlerde çalışabilirler, özel sektörde yönetim mekanizmasının çeşitli kademelerinde görev alabilirler.