Jeofizik Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Jeofizik mühendisliği programı petrol, her çeşit maden ve endüstriyel minerallerin aranması, bulunan rezervlerin özelliklerinin tesbiti ve maden mühendisleri tarafından işletilmeye başlanıncaya kadar jeoloji mühendisleri ile işbirliği yaparak arazi çalışmaları yapılması, ayrıca yeraltı suyu ve jeotermal enerji araştırmaları ile baraj, demiryolu, karayolu ve havaalanlarının zemin etüdleri ve deprem ile ilgili eğitim ve araştırma etkinliklerini yürütür.


Jeofizik mühendisliği programına girmek isteyenlerin, normalin üzerinde bir genel akademik yeteneğe sahip, temel bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, açık havada çalışmaktan hoşlanan, bedence güçlü kimseler olmaları gerekir.

Mezunlara "Lisans Diploması" ile "Jeofizik Mühendisi" ünvanı verilir. Jeofizik mühendisi, kendisine en yakın meslek üyesi olan jeoloji mühendisi ile aynı kurumda çalıştığında, genelde, jeoloji araştırmaları ile kesin sonuca gidilemeyen problemlerin çözümünde etkili olur.

Jeofizik mühendisi arazide veya laboratuvarda ölçü alır, gerekli düzeltmeleri uygular ve böylece elde ettiği sonuçları yorumlar. Jeofizik mühendisi bu yorumlamaları dolayısıyla daima keşif işi yapmaktadır.

Jeofizik mühendisleri hemen hemen her zaman yeryüzünün altı ile uğraşır, yeraltındaki petrol cevher, yeraltı suyu araştırmaları ile büyük köprü, bina ve barajların zemin ölçüleri gibi konularda çalışır. Bir bakıma yeraltının röntgenini çıkarır.

Jeofizik mühendisleri, Maden Tetkik Arama, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Devlet Su Işleri, Etibank Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, Toprak-Su, Yol-Su-Elektrik Kurumu, yabancı petrol şirketleri, özel maden ve sondaj şirketleri ile büyükşehir belediyelerinde çalışmaktadırlar.