Havacılık/Uçak mühendisliği programı havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve inşa projelerinin hazırlanması, üretilmesi bakım ve onarım teknolojisi ve işletmesi konularında eğitim ve araştırma yapar.


Havacılık/uçak mühendisliği bölümüne girmek isteyen bir kimsenin, normalin üstünde bir genel akademik yeteneğe sahip, matematik, fizik, kimya ve astronomi konularına ilgili ve bu alanlarda iyice yetişmiş, sabırlı, dikkatli, düzgün şekil çizebilen yaratıcı ve başka insanlarla işbirliği yapabilecek uyumlu bir kimse olması gerekir.


Havacılık/uçak mühendisliği bölümünden mezun olanlara "Havacılık/Uçak Mühendisliği Lisans Diploması" ve havacılık/Uçak mühendisi" ünvanı verilir.

Havacılık/Uçak mühendisleri, ülkemizde THY'da , Kara ve Hava Kuvvetlerinde ana bakım üstlerinde, MKE kurumunda, özel bazı hava şirketlerinde temel elemanlar olarak çalışabilecekleri gibi, eğitimleri sırasında almış oldukları temel makine mühendisliği bilgileri sayesinde makine mühendisliği sahalarında da çalışmaktadırlar. Kendi alanlarında çalışma imkanları, ülke şartlarına paralel olarak artmaktadır.