Halkla ilişkiler ve tanıtım programının amacı, gerek kamu, gerekse özel sektör kuruluşlarının halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım birimlerinde çalışacak nitelikli elemanları yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.


Halkla ilişkiler ve tanıtım programına girmek isteyen bir kimsenin sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, normalin üzerinde bir sözel yeteneğe ve ikna gücüne sahip, girişken,insanlarla etkileşimde bulunmaktan hoşlanan, çevredeki kaynakları seferberedebilen, yaratıcı bir kişi olması gerekir.


Halkla ilişkiler programını bitirenlere "Lisans diploması" verilir. Mezunlar çeşitli kurumlarda"Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı" olarak görev alırlar.

Bu bölüm mezunları,fabrika, üniversite, gazete, hastane, banka gibi her türlü kamu kuruluşu ve özel kuruluşta iş bulma olanağına sahiptir. Çalıştıkları kurum tanıtıcı haber bültenleri, broşürler, raporlar hazırlar, kurumun etkinliklerini kitle iletişim araçları ile halka duyurur, kurumla ilgili toplantılar, sergiler, konferanslar hazırlar, kurumla ilgili yazıları basından izler.