Devrede elektronların titreşerek ilerlemesini sağlayan etkinin büyüklüğüne pilin kutupları arasındaki potansiyel farkı denir.

* V, ε ile gösterilir.
* Birimi ; Volt(V)
* Potansiyel fark Voltmetre ile ölçülür. (Sınıfa voltmetre )

Potansiyel fark formülü:

V = I * R

yani;

Potansiyel fark = devreden geçen akım x devrenin direncidir.