İşletme Okuyan Ne İş Yapar?

İşletme programı fabrika,çiftlik, banka, sigorta, maden gibi mal ve hizmet üreten kuruluşlarda üretimin daha verimli bir biçimde yapılabilmesi için izlenecek yollar konusunda çalışacak elemanları yetiştirir.

İşletme okumak isteyen bir kimsenin üstün bir genel akademik yeteneğe ve sayısal düşünme yeteneğine sahip olması,matematik, sosyoloji, psikolojiye ilgi duyması ve bu alanlarda başarılı olması gerekir. Ayrıca, görevi gereği çalıştığı kurumdaki diğer personelle ve halkla sıkı ilişkiler içinde olduğundan bir işletmecinin sabırlı, anlayışlı, hoşgörü sahibi ve insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, fikirlerini başkalarına anlatabilme ve insanları inandırabilme gücüne sahip bir kimse olması, kısaca insanlarla etkileşimde bulunmaktan hoşlanması gereklidir.


İşletme eğitimini bitiren öğrenciler "Lisans diploması" almaya hak kazanırlar ve"İşletmeci" ünvanı ile çalışılar.

Kendini iyi yetiştirmiş,sosyal yönü kuvvetli ve yabancı dil bilen bir işletmeci iş bulma sorunu yoktur.İşletme bölümü mezunları, özel sektörden kamu kuruluşlarına kadar her türlü teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisine sahip, işletmede pazarlama, planlama,örgütleme ve denetim bölümlerinde teknik eleman ve yönetici olarak çalışabilirler.