Öğretmenin Mesleki Özellikleri

* Zamanı etkili kullanır, derslere zamanında başlar ve zamanında bitirir.

* Diğer yönetici ve öğretmenlerle işbirliği yapar.

* Öğrencinin sorunlarını, fizyolojik, duygusal, sosyal özelliklerini bilir ve buna göre davranır.

* Öğrencilerin problem çözme, sistematik ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeye çalışır.

* Öğrendiklerini pratiğe dönüştürebilen bireyler yetiştirir.

* Öğrencileri bir üst öğrenime, topluma ve hayata hazırlamaya çalışır.

* Öğretim ve öğrenmeyle ilgili son gelişmeleri izler ve sınıfta uygulamaya çalışır.

* Sınıf yönetiminin tüm etkinliklerinde öğrencinin katılımını esas alır.

* Kendini sürekli geliştirmenin arayışı içinde olur.

* Güvenilir ve geçerli ölçme tekniklerini kullanarak öğrenci başarısını objektif değerlendirir.

* Öğrencilere, eğitimin, öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu bilincini kazandırır.

* Özgür bir sınıf ortamı hazırlayarak öğrencilerin girişken, kendini gerçekleştirebilen bireyler olmasını sağlamaya çalışır.

* Her türlü öğretim yöntem, teknik ve stratejilerinden öğretimde yararlanır.