Hafız Edhem Efendi Kimdir?

Türk şarkı bestekârıdır. 1862 1854 İstanbul Fatih'te doğdu. Küçük yaşta babası İsmail Hakkı Efendi'yi kaybetmesi sonucu, Şeyhülislam Hacı kara Halil Efendi'nin himayesine girdi. Fatih Camii derslerinde Karinabarlı Ömer, Şumnulu Hâfız İbrahim ve Ödemişli İbrahim Efendilerden okudu. Hafızlığını ikmal etti. Aziz ve Sıtkı Beylerden musiki öğrendi.


Bestelediği eserleri bir araya getirerek 1890 tarihinde (Bergüzar-ı Edhem) adı altında neşretmiştir. Kefevi kadiri tekkesine 1916'da şeyh oldu. Aynı zamanda nakşi idi. Hafız Sami, Hafız Kemâl, Arap Cemal, Neyzen Süleyman Erguner talebeleri arasındadır.

Hoş meşrep, halim ve mütevazi bir zattır. Çevresine kendisini sevdirmiş ve eserle-riyle takdir ve sevgi kazanmıştır.

16.02.1933, 1934 tarihinde vefat etmişti ve Edirnekapı dışına gömüldü.

Hac'da Medine'de okuduğu Türkçe mevlid çok beğenilmiş ve hafızalarda derin iz bırakmıştır. Musiki bilgisinin temel bilgilerini Mızıka-i Hümayün'da iken aldı. Üslûp sahibi bir şarkı bestekârı olarak tanınmıştır. 158 bestesi günümüze ulaşmıştır. Şiirlerinde İlhamî mahlasını kullanmıştır.

Kadiri şeyhi, musiki muallimi ve bestekâr olan Edhem Efendinin şiirlerini topladığı mecmua Fatih yangınında yanmıştır. Bestelediği dini ve din dışı eserlerinden bir kısmının güftesi kendisine aittir. "Bergüzâr-ı Edhem yahut ta'lim-i Usul-i musiki" adıyla neşrettiği bazı musiki bilgilerinin de bulunduğu güfte mecmuasında diğer güfteler yanında yirmi sekiz yaşına kadar bestelediği şarkılarına da yer vermiştir.