Hafız Ahmet Nafiz Kimdir?

Süleymaniye Medreseleri müderrislerinden hâfız İsmail Hakkı Efendi'nin oğludur. 1861'de Üsküdar'da doğdu. Atıf Bey'den hıfza çalıştı. Musikiyi Hacı Faik Bey ile Said Özok'tan öğrendi. Beyazıt Camiinde ders verir, diğer bazı camilerde imamlık ederdi. Makamları çok iyi bilir, üstün geçki tekniği ile çok güzel Kur'an okurdu. 1931 yılında vefat ederek Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.1


Hüdâyi Şeyhi Gülşen Efendi'ye intisab ederek Celvetiye tarikatına bağlı olan bu değerli hâfız, beyazıd dersiâmlarındandır. Üsküdar Kaptanpaşa Camii'nin imamı idi. Kardeşi Mehmet Rifat da iktidarlı hâfızlardandır.2

1 Özalp, T.M.T., TRT., II / 196

2 Ergun, T.M.Ant., II / 630