Hafız Yakup Bey Kimdir?

Enderunda yetişti. Muallim İsmail Hakkı Bey zamanında Hâfız Deli Hüseyin ile okurdu. Tanburi Cemil Beyin eşliğinde gazel plakları doldurmuştur.4

4 Özalp, T.M.T., TRT, II / 197