Hafız Hüseyin Efendi Kimdir?

Hafız , hanende, gazel-handır.1 İstanbul'da doğdu. Hıfzını tamamladıktan sonra Mızıkay-ı Hümayuna girdi. Piyasaya atıldı. Dini musiki ile ilgilendi uzun yıllar Hafız Burhan'la çalıştı. Sesi çok farklı ve temizdi. Özellikle tiz perdelere hakimiyeti ilgi çekici idi. Gazel okurken makam geçkilerini iyi kullanır, iyi okurdu. Çok plak doldurdu. Bir süre Ankara'da bulunmuş, adı bir aşk macerasına karışmış, bu olaydan sonra akli dengesini bozmuştu. 1932 yılında2 Bakırköy Akıl ve Ruh Hastalıkları Hastanesinde öldü.3


1 Öztuna, T.M.A., I / 272
2 Öztuna, 1 / 930
3 Özalp, T.M.T., TRT, II / 96