Hafız İsmail Hakkı Efendi Kimdir?

Türk ilahi ve şarkı bestekârı. Kur'an'ı hıfz etti ve ünlü hafızlar arasına girdi. Balat imamı iken Hünkâr imamları arasına alındı ve ser-müezzinliğe kadar yükseldi. Bu görevden emekliye ayrılınca yerine Hâfız Muhiddin Tanık getirildi. Hâfız Ahmed Hamdi Yavuz gibi bir çok talebe yetiştirdi. 12 tane ilahisi biliniyor. 1930'da öldü.8


8 Öztuna, T.M.A., I / 315