Hafız Sadettin Efendi Kimdir?

Silivri kapusunda Taş mektep hocası hâfız Yakup Efendi'nin oğludur. Maliye Nezareti memurun kalemi ketebesinde idi. Zakirlik eder, mevlid ve durak okurdu. 1927'de vefat etmiştir. Silivri kapusu mezarlığında medfunfundur.7

7 Saadettin Nüzhet Ergun, Türk Musikisi Antolojisi, Rıza Çoşkun Matbaası, 1943, II / 661