Türk Müzisyenidir. 1856'da İstanbul'da doğmuştur. Babası Selim Efendi ise Sadrazam Ali Paşanın Mahiyetinde bulunmuş ve o'na müezzinlik etmiştir.2 Kur'an-ı Kerim'i çocuk yaşta tamamlamıştır. Ortaköy Camiînde imamlık yapardı. Bursa valisi Münir Paşanın konağında hanendelik yaptığı söylenmektedir. 28 Aralık 1929'da ölmüş ve Edirne kapı mezarlığına defnedilmiştir.3


Aziz Efendi musikiyi Zekai Dede'den öğrenmiştir.4 Çok güzel bir sesinin olduğu ve kendine has üslupla okuduğu söylenir. Sadece bir şarkısı biliniyor. O'nu bestekâr değil de hoca olarak düşünmek gerekir. Ortaköy Camii avlusunda meraklı gençlere ders vererek çok talebe yetiştirdiği nakledilmektedir.5


2 A.g.e., I / 90
3 Mehmet Nazmi Özalp, Türk Musikisi Tarihi, II / 18, TRT Müzik Dairesi Başk. Yayınları, no:34, Ankara, 1986
4 Öztuna, a.g.e., I / 258; Özalp, a.g.e., II / 18
5 Özalp, a.g.e. II / 18