Doğalgazın Önemi

1-Hammadde Olarak

Doğalgaz bileşiminde bulunan hidrokarbonlar nedeniyle; sanayide amonyak metanol hidrojen ve petrokimya ürünlerinin sentezinde mürekkep zamk sentetik lastik fotoğraf filmi plastik gübre vb. maddelerin üretiminde

2-Konutlarda Kullanımı

a)Mutfak Amaçlı Kullanımı
Doğalgazın tüp gaza göre temel üstünlüğü sürekli oluşu ve maliyet düşüklüğüdür. Temizliği ve sürekliliği nedeni ile ocak ve fırınlarda kullanılmaktadır.

Doğalgazın Önemi


b)Sıcak Su Amaçlı Kullanım
Sıcak su ihtiyacını karşılamak için tüp gazlı şofbenler ile katı yada sıvı yakıtlı termosifonlar kullanılmaktadır. Bunların da yakacak stoku ve kül is gibi sorunları vardır. Doğalgaz kullanımı ile birlikte bu sorunlar ortadan kalkar. Kombi kat kaloriferi gibi cihazlar hem ısı hem de sıcak su ihtiyacını karşılarlar.

c) Isınma Amaçlı Kullanım
-Ferdi Isınma
Kişilerin ısıtma cihazlarını yaşadıkları mahalde kendi konfor istekleri doğrultusunda kullanarak ısınmaları şeklidir. Kombiler kat kaloriferleri soba ve şömineler.

-Merkezi Isınma
Mevcut kalorifer sistemindeki kazan dairesinin doğalgaza dönüştürülmesidir.

3-Sanayideki Kullanım Alanları

Küçük sanayi atölye ve fırınlarda üretim amaçlı olarak kullanılır. Demir-çelik çimento kimya sanayisinde cam ve kiremit imalatında da yararlanılan doğalgaz tekstil sektörü için de önemli bir enerji kaynağıdır. Türkiye'nin elektrik ihtiyacının küçümsenemeyecek bir kısmı doğalgazla çalışan santrallerde üretilmektedir

Doğalgazın Önemi


4-CNG Olarak Kullanımı

Sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) en konforlu en ekonomik en güvenli en temiz yakıt olan doğalgazın boru hattı henüz döşenmemiş bölgelerde kullanımına imkân sağlamak amacıyla özel stok ünitelerine sıkıştırılarak doldurulmuş halidir.

TSE ve Avrupa normlarında özel stok ünitelerine sıkıştırılmış olarak doldurulan gaz. Özel kamyon çekici ve tırlar vasıtasıyla taşınarak kullanıcılara ulaştırılır. Bu sisteme "CNG sistemi adı verilir". CNG sistemi ev kullanımından dev sanayi kuruluşlarına kadar tüm enerji kullanım alanlarında rahatlıkla uygulanır. Bu sayede doğalgaz altyapısı olmayan bölgelerdeki kişi ve kuruluşlar da doğalgazın sunduğu avantajlardan yararlanma imkanı bulabilirler.

Enerji ihtiyacı olan her alanda lokantalardan dinlenme tesislerine seralardan mısır çiftliklerine villalardan toplu konutlara otellere küçük işletmelerden büyük sanayi kuruluşlarına ve otogaza kadar uzanan geniş bir yelpazede CNG'den yararlanmak mümkündür.

CNG fuel oil petrol dizel gibi fosil yakıtlardan ve LPG'den daha çevreci bir yakıttır. Doğalgaz altyapısının olmadığı yerlerde temiz ve çevre dostu olmasının yanı sıra en ekonomik yakıt olma özelliğine de sahiptir.

Yoğun kullanılan diğer yakıtlar ile karşılaştırıldığında emisyon değerleri çok düşüktür. Doğalgaz yandığı zaman atık bırakmaz külsüz ve dumansızdır. Doğalgaz karbon monoksit içermediği için zehirsiz bir gazdır.

Oto gazda CNG kullanımında ise Avrupa Konseyi'nin aldığı. 2010 yılına kadar Avrupa'daki tüm araçların %20'sinin CNG biogaz ve hidrojen ile çalışacağına dair kararı da CNG yakıtının temizliğinin kanıtıdır. Petrol türevleri ve dizele göre emisyon ölçümlerinde karbondioksitte %25 azot dioksitte %60 hidrokarbonda %75 asitleşmede ve ozon formasyonunda %50-%80 oranında düşüş sağlar.