Atatürk'ün İslamiyet Hakkındaki Bilinmeyen Sözleri


*Hz. Muhammed namuskar ve menfaat fikrinden ani olarak ortaya atıldı.Onun gayesi(amacı), muhitinin ahlakını, dinini ve içtimai(sosyal) hayatını ıslah etmekti.


*Hz. Muhammed, bizatihi mütehassis(coşkulu, duygulu), mütefekkir(düşünür), müteşebbis (girişimci) ve muasırlarının(çağdaşlarının) en yükseği olduğunu yaptığı işlerle ispat etmiş bir varlıktı. Sonunda cihanşümul(dünya çapında) bir dinin müessisi(kurucusu) oldu. Hz. Muhammed'in neşrettiği din, insanların kalbinde derin bir ihtizaz(ferahlık) uyandırdı. O ölüp gittikten ondört asır sonra bile İslamiyet hala kalplerde ihtizaz hasüle getirmektedir(ortaya çıkardı)*Hz. Muhammed'in kurduğu dinin gayesi, bütün milliyetlerin fevkinde, şamil bir ümmet siyaseti idi.( Bütün ulusları içine alan kapsamlı bir siyasetti.)


*Medeniyetin kudret ve yüceliğinin önünde Orta çağ zihniyetleriyle ve ilkel hurafelerle(yalan hikayelerle) yürümeye çalışan milletler mahvolmaya veya hiç olmazsa esir ve aşağılanmış olarak yaşamaya mahkumdur.


*Bizim dinimiz en akla uygun ve en doğal dindir ve ancak bundan dolayıdır ki en son din olmuştur.


*Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sarıkla değil akılladır.


*Camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın, yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Camiler itaat ve ibadet ile beraber, din ve dünya için neler yapmak lazım geldiğinidüşünmek, yani karşılıklı dayanışma için yapılmıştır.


*İslam sosyal hayatında hiç kimsenin bir sınıf içinde varlığını korumaya hakkı yoktur.


*Hangi şey akla,mantığa,kamu çıkarına uygundur, biliriz ki o bizim dinimize de uygundur.


*Bir dinin doğal olması için akla,tekniğe, ilme ve mantığa uygun olması gerekir.


*Türk Milleti daha dindar olmalıdır.


*Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur.


NOT: Ulu Önder M. Kemal, Hak Dini Kur'an Dili adlı 10 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsirini bizzat kendi isteği ve şahsi maddi katkılarıyla Elmalılı Hamdi Yazır hocaya yazdırmıştır.Derleyen: Ali ÇİMEN

Bu belgeseli izlemenizi tavsiye ediyorum.