Bor ile çalışan arabalar yavaştan üretilmeye başlandı. Ülkemizde bor yatakları açısından oldukça zengin bir ülke olduğu için dünya ülkeleri tarafından Türkiye'yi önemli bir noktada tutulmasına neden oluyor. Bor madeninin Türkiye ekonomisindeki yerini gelin birlikte öğrenelim.Dünyadaki önemli bor yatakları Türkiye, ABD ve Rusya'dadır. Dünya bor rezervleri B2OJ bazında 363 milyon ton görünür, 522 milyon ton muhtemel mümkün olmak üzere toplam 885 milyon tondur. Bu rezervde Türkiye'nin payı %64, görünür rezervde %62 olmaktadır. Türkiye'nin bor madenlerinin rezerv ömrü 412 yıl iken, dünyanın ikinci büyük rezerv ülkesi ABD'nin bor rezervleri 76 yıllık ömre sahiptir.

Bor Madeninin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Gelecekteki YeriTürkiye rezervlerinin % 37'si Bigadiç, % 34' ü Emet, % 28 'i Kırka ve %V i Kestelek bölgesinde bulunmaktadır. Bor mineralleri cam sanayinden deterjan sanayine, metalürji, ziraat ve nükleer alan gibi çok geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Dünya bor piyasasının yıllık cirosu 1.2 milyar Amerikan dolarıdır. Bor üç ürünlerinin pazar büyüklüğü ise 80-90 milyar Amerikan dolanımı üzerindedir. Eti Holding A.Ş., dünya bor pazarında US Borax Inc. Şirketi ile birlikte stratejik bir konumda bulunmaktadır. ABD ve Türkiye dünya bor sektöründe %75 paya sahiptir. 2001 yılı itibariyle, B2O3 bazında en büyük üretici 650.000 ton ile ABD'dir, ikincisi ise 517.000 ton ile Türkiye'dir. Toplam üretimde (1.546.000 ton) ABD ve Türkiye'nin paylan sırasıyla %42, %33.4'dir. Bugün bor madeni Türkiye'nin elinde bulundurduğu önemli, stratejik ve geleceğinde çok önemli bir rol oynayacak olan bir madendir. Bu çalışma kapsamında bu kadar öneme sahip olan bor madeni ile ilgili değerlendirmeler yapılmış, ülke ekonomisi ve geleceği açısından önemi

vurgulanmıştır.