Düzcenin Nüfusu

İlin nüfusu toplam 323.328 olup bunun 162.505'i kadın, 160.823'ü erkektir. İl nüfusunun 157.894'ü şehirde, 165.434'ü köyde yaşamaktadır.


Düzcenin Nufusu


Düzcenin Nufusu