Danimarka yer altı kaynakları bakımından zengin bir ülke değildir. 1972'den beri çıkarılma çalışmaları devam eden petrol ve doğal gaz kaynakları bulunmadan önce enerji bakımından dışa bağımlı idi.

1972'den beri Danimarka petrol ve doğal gaz üretiminde artışlar olmuştur. Bununla bağlantılı olarak ülke çapında bir doğal gaz dağıtım sistemi oluşturulmuştur.

Üretilen doğal gazın küçük bir kısmı Almanya ve İsveç'e ihraç edilmektedir. Danimarka'nın 1997 petrol üretimi 11,15 milyon m3 ( 1996'ya göre %10.2 artış) doğal gaz üretimi ise 7.45 N m3 ( 1996'ya göre %22 artış) olmuştur.

Danimarka petrol üreticisi kurumlarının birden üçe yükselmesi üretimi de günlük 300 bin varile çıkararak en yüksek seviyeye ulaşmıştır. 1997 yılında petrol üretiminde kendine yeterli hale gelen Danimarka 1999'da dahili ihtiyacının %20'sinden fazlasını üretir duruma gelmiştir.

Danimarka rüzgar enerjisi üretiminde ABD ve Almanya'dan sonra dünyada üçüncü sırada yer almaktedır.