Dünyanın en büyük adası olan ve Kuzey Amerika Kıtasında yer alan Grönland'ın yüzölçümü 2.175.600 km2 dir. Bu alanın %85'i buzlarla kaplıdır. Nüfusu 56.076'dır.

Nisbi olarak daha yumuşak bir iklime sahip kıyı bölgelerinde ortalama sıcaklık - 4 C° dir.

Grönland'a ilk defa 5000 yıl önce Eskimolar yerleşmiştir. 10. yy da İzlanda, 18 yy da ise Norveçliler koloni kurmuşlardır. Norveç'in Danimarka egemenliğine geçmesi ile Danimarka'ya bağlanmıştır.

Haziran 1953'de anayasal bir reformla sömürge statüsünden kurtulmuştur. 1972'de kendi iç yasaları olmadığı için Danimarka ile birlikte AB'ye girmek zorunda kalmıştır. 1979 yılında kendi parlementosunu kurup yasalarını çıkarttıktan sonra AB'den çekilmiştir. (1984).

Grönland Danimarka parlementosunda iki üye ile temsil edilir. Danimarka ise Grönland'da bir vali ile temsil edilir.

Grönland'ın yer altı varlığı Danimarka'ya aittir. Danimarka-Grönland Komisyonu doğal kaynakları işletir. Enerji kaynakları bakımından her iki ülke de aynı haklara sahiptir.