1) Kuzey Jutland
Danimarka'nın en kuzey bölümü olup, kıyıları ve doğal güzellikleri ile ünlüdür. Aalborg Üniversitesi'nin de etkisi ile bu bölge, enformasyon, üretim teknolojisi, elektronik gibi alanlarda kalkınma ve araştırma merkezi halini almıştır.
Bu bölgedeki imalat sanayiinin % 45'i demir ve diğer hammaddelerle dayalı alanlardır. Aynı sektörün % 25'i ise yiyecek ve meşrubat alanında faaliyet gösterir. Ayrıca telekominikasyon malzemeleri, demir çelik ve gemilerle alakalı malzemelerin üretimi de yapılmaktadır.

Bu bölgede ayrıca balık işleme sektörü de gelişmiştir. Su ürünleri işleme sektöründe lider konumundadır.
Kuzey Jutland'a yapılan yatırımlar devlet tarafından teşvik tedbirleri ile desteklenmektedir.

2) Aarhus Bölgesi:
Aarhus Danimarka'nın en büyük eyaletidir. Burda bulunan Aarhus şehri ise Danimarka'nn ikinci büyük şehridir.
Şehir merkezi dışına yerleşmiş ve çok iyi bir alt yapıya sahip endüstri alanları, Arhus Bölgesini karakterize eder.
Bu bölge, ilaç, bilgisayar ve moleküler biyoloji dallarında ülkenin en önemli araştırma merkezi konumundadır.
Uluslararası ticaret bağlantıları bu bölgede çok kuvvetli olup, çok sayıda yabancı şirket faliyet göstermektedir.
Çevresel teknoloji bakımından da ileri düzeydedir.

3) Orta Jutland Endüstri Kompleksi
Bu bölge Danimarka ekonomisinde ve özellikle de imalat sektöründe egemen bir vaziyettedir.
Hemen her endütri dalında faliyette bulunan Firmaların olduğu ve uluslar- arası rekabet gücüne sahip ürünlerin üretildiği bir bölge olan Orta Jutland, Knov-How, AR-GE gibi hizmetler ve nitelikli bir iş gücü sunmaktadır.
Çevre korumaya yönelik ürünlerin üretildiği, dünyanın ve Danimarka'nın en önde gelen bölgelerinden biridir. Bu bölgede üretilen rüzgar tribünleri çok sayıda ülkeye ve Türkiye'ye ihraç edilmektedir.

4) Triangle (Üçgen) Bölgesi
Bu bölge Konumu itibariyle bir geçit niteliğindedir. Danimarka'nın Kuzeyinden güneyine ve doğusuna giden otoyollar bu bölgede kesişmektedir.

Son birkaç yıldır, daha fazla büyüyen ve yeni işyeri merkezleri kurulan bölgede özellikle taşımacılık, çelik üretimi gelişen sektörlerdir.

5) Güney Jutland
Ülkenin İskandinavya ile olan ana kapısı, Baltık Denizinden, Kuzey Denizi'ne uzanan bölgedir.
Bu bölge kültürel olarak Almanya ile ile yoğın etkileşim içindedir.
Önemli faaliyet alanları, mühendislik, elektronik eşyalar, plastikler ve mobilya üretmidir.

6) Sonderbong Bölgesi:
Ülkenin güneydoğu kısmında yeralan bölge ileri teknolojiye dayalı ürünlerin üretildiği bir bölgedir.
Bölgede bulunan, Güney Danimarka Üniversitesi'nin desteği ile son derece nitelikli işgücü ile tanınır.

7) Funen Bölgesi
Danimarka'nın zümrütten kalbi olarak bilinen bu bölgenin en önemli şehri Odense'dir.
Burda bulunan Odense Üniversitesi, Odense Mühendislik Koleji ve Odense Uluslar arası Bilim Parkı, iş çevresine destek verirler.
Funen Adası'nda metal endüstrisi çok güçlüdür.
Sağlık sektöründe üretilen, tıbbi malzemeler, ilaçlar, ortopedik malzemeler bakımından ilerlemiştir.

8) Güney Funen ve Svenborg Bölgesi
Guney Funen takım adaları 950 km2 lik bir alanı ve 50 adayı kapsamaktadır.
Svenborg Adası merkezi bir konumdadır. Danimarka nüfusunun 2/3'ü 2,5 saat içinde Svenborg'a ulaşabilmektedir. Bu durum Svenborg'un bir alış veriş merkezi olmasını sağlamıştır.
Bu bölge de çok sayıda mağazanın yanısıra, danışmanlık hizmetleri de gelişmiştir.

9) Bornholm
Bornholm'de çok sayıda orta ve küçük ölçekli işletmelerden kurulan bir iş çevresi vardır. Burdaki işletmelerin çoğu 20'den az kişi istihdam etmektedir. Sadece 31 tanesi 50'den fazla işçi çalıştırır.

Ada'da bulunan taş, kil ve çakıl hammaddeleri endüstrinin gelişmesini sağlamıştır. Ayrıca tarım ve balıkçılık da yapılmaktadır.

10) Oresond Bölgesi
Çalışmaları 1991'den beri devam eden ve büyük umut bağlanınal bir proje ile, Oresund, ülkenin kalbinin attığı bir bölge oluşmuştur.
100 milyon dkk'ya mal olan bu proje, Oresund Boğazı üzerinde, İsveç'in güneyi ile Kopenhag arasında, karayolu ve demiryolu bağlantısını aynı anda sağlayacak olan bir köprünün yanısıra, başka altyapısal çalışmalarla da bütün bölgenin birbiriyle entagrasyonunu içermektedir.

Bu proje ile Kopenhag metrosu, Malmö şehir tüneli ve Kopenhag Havaalanı birbirine bağlanmaktadır.
Ayrıca Kopenhag eteklerinde Orestad adlı yeni bir şehir kurulucaktır.

Projenin Temmuz 2000'de tamamlanması ile bölge nüfusunun ikiye katlanacağı ve ayrıca bilimsel ve teknik gelişimlerle İskandinavya'nın en merkezi bölgesi olacağı tahmin eilmektedir.