Danimarka sağlık ve eğitime en çok harcama yapan Avrupa ülkelerinden biri olarak refah devleti sınıfına girer. Sosyal güvenlik sistemi dünyanın en iyilerinden biridir. Sosyal güvenlik ve refah harcamaları toplam kamu harcamalarının % 43'ünü oluşturmaktadır.


Danimarka'daki ailelerin % 59'unun kendi evi vardır. Bunlardan % 49'u ikametgah, % 10'u yazlıktır. Ailelerden % 67'sinin bir, % 11'inin iki veya daha fazla taşıt aracı vardır. Evlerin % 31'inde çamaşır kurutma makinesi, % 73'ünde çamaşır makinesi, % 35'inde bulaşık makinesi, % 35'inde mikrodalga fırın, % 75'inde video, % 58'inde müzik seti, % 33'ünde kişisel bilgisayar ve % 21'inde telesekreter bulunmaktadır.


Danimarka'da başlıca alkollü içki bira olup sigara ve tütün tüketimi de yüksektir. Kişi başına 9,7 litre alkol tüketilen Danimarka'da yiyecek alışkanlıklarının başında çavdar ekmeği ve patates gelir.

Nüfusu diğer Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığı zaman hayli homojen bir yapıdadır.

Son yıllarda iltica kurumuna uygulanan liberal politika sayesinde Danimarka vatandaşlığına girenlerin sayısı artmaktadır.
Ülkede 1849'dan itibaren din özgürlüğü mevcuttur.

Yapılan araştırmalara göre Danimarkalılar'ın günde ortalam 45 dakikalarını günlük gazete ve kitap okumaya ayırdıkları bilinmektedir. 42 günlük gazete 1,7 milyon kişi tarafından okunmakta ve 42 haftalık dergi 3,3 milyon aboneye dağıtılmaktadır. Kütüphaneler tarafında ödünç verilen kitap sayısı yılda ortalama 113 milyon civarındadır. Müzelerin yıllık ziyaretçileri 13,1 milyon, tiyatrolara gidenlerin sayısı 2,6 milyon, sinemalara gidenlerin sayısı 10,2 milyon kişidir.