Namaz Süreleri, Anlamları ve Sesli Okunuşları - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Namaz Süreleri, Anlamları ve Sesli Okunuşları

 1. Namaz Süreleri, Anlamları ve Sesli Okunuşları


  Ramazan ayına özel olarak bu konumuzda, namaz sürelerinin hepsini bir araya getirdik. Sesli olarak okunuşları, Arapçaları ve Türkçe anlamları ile birlikte. Namaz kılmak her vakit güzeldir fakat ramazan ayında çok ama çok güzeldir. Bilmediğiniz sürelerin okunuşlarını tekrar tekrar dinleyerek öğrenebilirsiniz. Sürelerin hemen altında bulun Türkçe meallerini okumanız da yaptığınız ibadeti daha da bir nurlu hale getirecektir.

  Şu güzel günlerde duaları ve sureleri dilimizden düşürmeyelim....

  Fatiha Suresi

  Okunuşu:Elhamdü lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

  Anlamı: Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü'nün sahibi olan Allah'a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir.

  Sesli olarak dinleyin:
  Fil Süresi

  Okunuşu: Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl. Elem yec'al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece'alehüm ke'asfin me'kûl.

  Anlamı: (Ey Muhammed! Kâbe'yi yıkmaya gelen) Fil sahiblerine Rabbinin ne ettiğini görmedin mi? Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine, sert taşlar atan sürülerle kuşlar gönderdi. Sonunda onları, yenilmiş ekin gibi yaptı.

  Sesli olarak dinleyin:
  Maun Suresi

  Okunuşu: Era'eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm. Ve lâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn. Feveylün lilmüsallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. Ellezîne hüm yürâûne. Ve yemne'ûnelmâ'ûn.


  Anlamı: (Ey Muhammed!) Dini yalan sayanı gördün mü? Öksüzü kakıştıran, yoksulu doyurmaya yanaşmayan kimse işte odur. Vay o namaz kılanların haline ki: Onlar kıldıkları namazdan gâfildirler. Onlar gösteriş yaparlar. Onlar basit şeyleri (ödünç) dahi vermezler.

  Sesli olarak dinleyin:

  Kevser Suresi

  Okunuşu:
  İnnâ a'taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel'ebter.

  Anlamı:
  (Ey Muhammed!) Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.  Sesli olarak dinleyin:
  Kureyş Süresi


  Okunuşu: Li'î lâfi Kurayş'in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya'büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf.

  Anlamı:
  Kureyş kabilesinin yaz ve kış yolculuklarında uzlaşması ve anlaşması sağlanmıştır. Öyleyse kendilerini açken doyuran ve korku içindeyken güven veren bu Kâbe'nin Rabbine kulluk etsinler.

  Sesli olarak dinleyin:


  Kafirun Suresi

  Okunuşu: Kul yâ eyyühel kâfirûn. Lâ a'büdü mâ ta'büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Leküm dînüküm veliye dîn.

  Anlamı:
  (Ey Muhammed!) De ki: Ey inkârcılar! Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da sizler tapmazsınız. Ben de sizin taptığınıza tapacak değilim. Benim taptığıma da sizler tapmıyorsunuz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır.

  Sesli olarak dinleyin:

  Tebbet Suresi

  Okunuşu: Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablün min mesed.

  Anlamı: Ebû Leheb'in elleri kurusun; kurudu da! Malı ve kazandığı kendisine fayda vermedi. Alevli ateşe yaslanacaktır. Karısı da, boynunda bir ip olduğu halde ona odun taşıyacaktır.

  Sesli olarak dinleyin:  Nasr Suresi

  Okunuşu: İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh. İnnehû kâne tevvâbâ.

  Anlamı: (Ey Muhammed!) Allah'ın yardımı ve zafer günü gelip, insanların Allah'ın dinine akın akın girdiklerini görünce, Rabbini överek tesbih et; O'ndan bağışlama dile, çünkü O, tevbeleri daima kabul edendir.

  Sesli olarak dinleyin:
  İhlas Suresi

  Okunuşu: Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

  Anlamı: (Ey Muhammed!) De ki: O Allah bir tektir. Allah her şeyden müstağni ve her şey O'na muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç bir şey O'na denk değildir.

  Sesli olarak dinleyin:  Felak Suresi

  Okunuşu: Kul e'ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

  Anlamı : (Ey Muhammed!) De ki: Yaratıkların şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden, tan yerini ağartan Rabbe sığınırım.

  Sesli olarak dinleyin:
  Nas Suresi

  Okunuşu: Kul e'ûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Mir şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

  Anlamı: (Ey Muhammed!) De ki: İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların Tanrısı, insanların hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım.

  Sesli olarak dinleyin:


 2. 2013-07-10 #2
  bu surelerin anlamları, hayatlaştırdıklarımız neler.

  bu ayetler namazda okunsun diye mi geldi

  KURAN OKUMAK MI YAŞAMAK MI NE İÇİN

  Kuran lafızlarını tekrarlamak okumak mı sayılmakta.

 3. 2016-02-09 #3
  SLM HERKESE TABİ KİDE HEPSİNİ EZBERE BİLİYOM SJSJSJSJJSJSJJ BUNLARI BİLMEK ÇOK ONEMLİ BKN ANLAMLARINI DAHİ OKURSANIZ HAYATINIZ DEĞİŞİŞR KENDİSİNİDE ÇOK KÜÇÜK YAŞTA EZBERLEMEZİNİ TAVSİYE EDRRİM BEN MESELA 3 YAŞIMDA KURANIN KISA SURELERİNİN DUHA SURESİ VE ALTININ VE ELEMTERA(FİL) SURESİNİN ALTININ HEPSİNİ BİLODUM

  Okunma: 3054 - Yorum: 2 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -