Evlerimizde kullandığımız televizyonun kelime anlamını biliyor musunuz?

Televizyon kelimesi iki adet sözcükten oluşmaktadır.

"Tele" kelimesi Yunancadır ve "uzak" anlamına gelmektedir.

"visio" kelimesi Latincedir ve "gör" anlamına gelmektedir.

Yani, televizyon kelimesinin gerçek anlamı " uzağı gör" veya "uzaktakini gör" dür.

Türk Dil Kurumu için, televizyon kelimesinin yerine göreç, izleç, uzakgör, bakaç gibi kelimeler türetilmiştir fakat televizyon kelimesinden vazgeçilmemiştir.