Yeryüzü şekilleri bakımından Hatay ili üç bölümde ele alınabilir. Bunlar, kıyı dağları, çöküntü alanları ve kıyı ovalarıdır.

Kıyı dağları, Hatay grabenini doğudan, batıdan ve güneyden sınırlar. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusundaki Amanoslar, kıyıya koşut olarak uzanır. Hatay çöküntü alanının güneyini kuşatan Keldağ, Yayladağı ve Altınözü ilçeleri arasını bütünüyle kapsar.

Sina yarımadasından kuzeye doğru sokulan büyük çöküntü oluğunun kuzey ucundaki Hatay grabeni Amik Ovası'nı oluşturur. Denizden yüksekliği yaklaşık 82 metre olan Amik Ovası'nın ortasında, yakın zamanlara kadar Amik Gölü adı ile anılan bir göl vardı. Uzunluğu 16 km, genişliği 10 km olan göl, sazlıklarında yaşayan kuşlarla beraber, göçmen kuşların da uğrak yeri niteliğindeydi. Ancak DSİ tarafından yürütülen ve Asi nehri yatağının yönü değiştirilerek 1955 yılında başlayıp 1980 yılında tamamlanmış olan proje dahilinde göl kurutulmuş, elde edilen topraklar çiftçilere dağıtılarak tarıma açılmıştır.


Doğu Torosların kuzey yayı ile İskenderun Körfezi arasında da ilin kıyı ovaları sıralanır.

Platolar ve Yaylalar:
Hatay'da plato alanları ilin 1/5'ini kapsamaktadır. Bunların en önemlileri Belen, Atik, Zorkun ve Soğukoluk yaylalarıdır.

Akarsular:
Kaynağı Lübnan Dağları olan ve Antakya'nın ortasından geçen Antik Çağ'ın Orontes'i, günümüzün Asi Nehri, kuzey yönünde yaklaşık 30 km boyunca Türkiye-Suriye sınırını oluşturacak şekilde akarak topraklarımıza girdikten sonra batıya döner ve Amik Ovası'nı katederek güneydoğu doğrultusuna yönelir, yaklaşık 40 km sonra Samandağ'ın güneyinde bir delta oluşturarak Akdeniz'e dökülür. Asi Nehri'nin toplam uzunluğu 380 km olup, nehrin büyük bölümü Suriye toprakları içinde bulunmaktadır.

Diğer akarsular ise Karasu ve Afrin Çayı'dır. Bunlar haricinde ise Muratpaşa, Delibekirli, Topboğazı, Bakras, Karalı, Bedirge ve Harim dereleri sayılabilir. Ayrıca Amanos Dağları'ndan denize dökülen küçük havzalı akarsular da bulunmaktadır. Bunlar, Demirçay, Mersin Çayı, Arsuz ve Gülcihan çayları ile Burnaz Suyu'dur.

Göller:
Hatay'da büyük göl yoktur. Gölbaşı ve Yenişehir gölleri turizm açısından önemlidir.