"Ağır basmak" Ne Demek?

Ağır basmak
:

1. Ağırlığı fazla gelmek.

2. Bir işte etkili olmak, gücü üstün gelmek, istediğini yaptırmak.