Zıp Zıp Zıpla Oyunu

Çocuklar oyun alanında, aşağıda gösterilen sözleri tekerleme gibi söylerler ve belirtilen devinimleri tekerlemeye uyarak yaparlar.

Zıp zıp zıpla ( tek ayakla zıplanır )

Hop hop hopla ( iki ayakla hoplanır )

Top top topla ( Son iki hecede yere çömelinir. )